Sbor dobrovolých hasičů Novosedly

Přejít na obsah

Podporují nás

Obec Novosedly
Obec Novosedly

 

Najdete nás na

SDH Novosedly / Historie / Ze vzpomínek

Ze vzpomínek zakládajícího člena

   

Tomáš Řešil
13.12.1919 - 29.2.2016

 

    Sbor dobrovolných hasičů byl v Novosedlech založen v roce 1945 v prvních měsících po válce.
    První výbor tvořili tito občané:
Poštmistr Bureš – předseda, Jan Babica st. – velitel, Václav Šimek – jednatel, Tomáš Řešil – pokladník, Antonín Žáček – zbrojíř, Karel Bartoš st. – hormistr, Karel Bartoš ml. – strojmistr, Eda Bartoš – člen výboru.
    Členů bylo tenkrát na dvě družstva po devíti členech, tj. 18 a ještě mnoho náhradníků a přispívajících členů, takže nás bylo okolo 150. Přispívajícími členy byli hlavně ti starší, ale je pravda, že Sbor dobrovolných hasičů podporovala svým způsobem celá obec, což trvá až do dneška a projevuje se to velkou účastí na všech akcích, které hasiči pořádají (ples, cvičení, sběr kovového šrotu).
    Už od svého vzniku pořádali hasiči tradičně plesy, „ostatky“, okrsková cvičení, vinobraní a obec jim vycházela všemožně vstříc: Také my jako sbor jsme pro obec prováděli třeba prohlídky komínů, povodňové a žňové hlídky a různé jiné akce.
    Když jsme pořádali ples, chodili členové sboru po vesnici po domech a s pozváním jsme přednesli i prosbu o příspěvek do bufetu a většinou jsme  byli úspěšní.
    V padesátých letech jsme zakoupili auto Mercedes, mohlo se jezdit na delší cesty, a to byla opravdu sláva a řidičů dostatek, „světilo“ se všechno, auto i hasičský prapor.
    Členství se pomalu rozrůstalo, utvořila se dokonce ženská devítka a vedla si opravdu dobře. Když se zúčastnila někde na závodech, většinou vyhrála.
    Vzpomínám si, když jsme byli jako sbor v Líšni, kde se konala velká oslava, měli jsme uniformy přešité z německých vojenských, tak nás tenkrát všichni považovali za cizince.
    Ještě se vrátím k roku 1945. Přísahu jsme skládali před radnicí a bylo nás asi dvacet, tolik, kolik bylo uniforem. Uniforma se skládala z přilby, bílé blůzy, plátěného opasku, kalhot a sekerky. Hlavní řečník, člen okresního SDH Mikulov, jinak řídící učitel z Pohořelic, tenkrát kromě jiného řekl, že hasič, když se stane někde neštěstí, neptá zda je dotyčný komunista, lidovec, či někdo jiný, okamžitě, ať ve dne či v noci, jde zachraňovat. A tak je tomu u hasičů dodnes.

Uveřejněno v knize: Vinařská obec NOVOSEDLY (2006)