Sbor dobrovolých hasičů Novosedly

Přejít na obsah

Podporují nás

Obec Novosedly
Obec Novosedly

 

Najdete nás na

SDH Novosedly / Užitečné informace / Jak zní siréna

Jak zní siréna

1.     Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. 
Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.
Image
 Všeobecná výstraha.mp3
 
2.     Zkouška sirén
Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén". 
Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.
Image  
Zkouška sirén.mp3
 
3.     Požární poplach
Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty. 
Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. 
 Image
Požární poplach.mp3
 
Poznámka: Informace čerpány z www.firebrno.cz